© 2017 Copyright  |  All Rights Reserved 

 Адрес: ул."Опълченска" 66, 1303 София

 • White Facebook Icon
 • Instagram - White Circle
 • White Twitter Icon

ПАРТНЬОРИ И ДАРИТЕЛИ

Партньори и дарителите на НПТМ са множество институции и отделни личности от сферите: наука, култура, образование, бизнес, неправителствен сектор, медии и др. С повечето ни свързват договорни отношения. Дейността на музея е немислима без тях. Затова още веднъж изказваме благодарността си за тяхната многостранна подкрепа.

 • Ангел Господинов

 • Ангел Стефанов

 • АРКА Дизайн

 • Проф. Мая Петрова

 • Проф. Никола Коларов

 • Проф. Николай Йорданов

 • Проф. Стефан Караиванов

 • Слав Банов

 • Софийски университет – факултети: Математика и информатика, Физика, Химия, Геология и география, Журналистика и масова комуникация, Начална и предучилищна педагогика и др.

 • Ст. н.с. инж. Димитър Димитров

 • Ст. н.с. Цветан Дачев

 • Стефан Ковачев

 • Стефан Кожухаров

 • Стефан Миланов

 • Стефан Панчев

 • Стефан Стоичков

 • Стоян Йорданов

 • Сузана Видас

 • Събин Текев

 • Съюз на химиците в България

 • Съюз но физиците в България

 • Цвятко Кадийски